Pogawędnik filozoficzny

ZAPOWIEDŹ - O leniach i bumelantach (a właściwie konferencji o nich)

July 04, 2022 Dr Małgorzata Czapiga-Klag, dr Michał Rydlewski, prof. Krystyna Modrzejewska, dr Dominik Lewiński Episode 77
Pogawędnik filozoficzny
ZAPOWIEDŹ - O leniach i bumelantach (a właściwie konferencji o nich)
Show Notes

11 lipca zapraszamy na relację z konferencji pt. "Lenie, bumelanci, niebieskie ptaki" (seminarium im. prof. Piotra Kowalskiego).
Naszymi przewodnikami będą dr Małgorzata Czapiga-Klag i dr Michał Rydlewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pogadamy o ciekawej idei corocznych spotkań w Lądku-Zdroju, wspomnimy prof. Piotra Kowalskiego. Będzie także mowa o acedii u Michela Houellebecqa (z prof. Krystyną Modrzejewska z Uniwersytetu Opolskiego) oraz o problemie mediatyzacji (z dr. Michałem Rydlewskim i dr. Dominikiem Lewińskim z Uniwersytetu Wrocławskiego).